Teologija

U čemu je razlika? – Temeljne, važne i manje važne stvari

Kod proučavanja Novoga zavjeta presudno je razlikovati teme koje su temeljne od onih koje su važne, ali ne i nužno temeljne, te od onih koje su manje važne. Iako je svaka riječ Božja nadahnuta, nisu svi odlomci jednako naglašeni ili važni. Kad je Gospodin Isus govorio farizejima jednom prilikom, rekao je: “Jer dajete desetinu od […]

U čemu je razlika? – Veliki savezi u Pismu

U različitim razdobljima ljudske povijesti Bog je sklapao dogovore ili saveze s ljudima. Neki od njih, kao što je bio Zakon, bili su uvjetni. Bog će se držati svog dijela saveza ako će se oni držati svoga. Uvjetni savezi bili su “po tijelu nemoćni”, a ljudi su neizbježno podbacili u ispunjavanju njihovih uvjeta. Srećom, većina […]

U čemu je razlika? – Izrael, pogani i crkva

Novi zavjet dijeli cijelo čovječanstvo u tri kategorije: Izrael, pogani i crkva. Na primjer, Pavao u 1. Korinćanima 10,32 piše: “Ne budite na spoticaj ni Židovima ni Grcima ni crkvi Božjoj.” Ovdje je riječ “Grci” sinonim za “pogane”. U Djelima 15,14-17 opet se spominju ova tri dijela čovječanstva: Crkva “Šimun je izložio kako je Bog […]

U čemu je razlika? – Različita razdoblja

Augustin je jednom rekao: “Ako razlikujemo razdoblja, Sveto pismo postat će usuglašeno.” Bog je podijelio povijest čovječanstva u razdoblja: “… po kojemu i sazda svjetove” (Heb 1,2; u nekim engleskim prijevodima kaže “vremenâ”; op. prev.). Ta razdoblja mogu biti dulja ili kraća. Razlikuju se ne po duljini, nego po načinu na koji se Bog ophodi […]

U čemu je razlika? – Zakon i milost

Zakon i milost dva su nasuprotna načina na koje Bog postupa s ljudskim rodom. Možemo ih opisati kao dva različita načina na koje on iskušava čovjeka. Ili možemo razmišljati o njima kao o dva saveza koje je on sklopio sa svojim narodom: “Jer Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina po Isusu Kristu […]

U čemu je razlika? – Vidovi vječnoga života

Kvaliteta života Vječni život nije isto što i beskonačno postojanje. Svi ljudi, spašeni i nespašeni, živjet će zauvijek, ali samo vjernici imaju vječni život. Ne radi se samo o trajanju života, već i o njegovoj kvaliteti. To je život samoga Boga, ništa manje od jedinstva s Bogom, utjelovljen u Gospodinu Isusu. “I život se očitova, […]

U čemu je razlika? – Podzemlje i pakao

Postoji razlika između podzemlja (hada) i pakla. Riječi u izvornom jeziku Novoga zavjeta drugačije su i imaju drugačije značenje. Zato se ne mogu upotrebljavati naizmjenično.[1] Podzemlje ili had je privremeno, dok je pakao vječan. Had je isto što i Šeol u Starome zavjetu, dok je pakao isto što i Gehena i ognjeno jezero. Podzemlje možemo […]

U čemu je razlika? – Sedam sudova

Kod proučavanja Biblije važno je shvatiti da postoji mnoštvo različitih sudova te da ih treba razlikovati na temelju uključenih ljudi, vremena, mjesta, osnove za sud te konačnog ishoda. Na primjer, mnogi misle da je sud nad narodima isto što i sud pred velikim bijelim prijestoljem. Pažljivo proučavanje otkriva da su ti sudovi vrlo različiti. Pažljiv […]

U čemu je razlika? – Vidovi opravdanja

Novi zavjet naučava da smo opravdani milošću, po vjeri, krvlju, silom, djelima i po Bogu. Ovdje može nastati zabuna, ako ne i proturječje, ako ne shvatimo da se u svakom slučaju radi o drugom vidu iste pojave.   Tumačenje opravdanja Kao prvo, što znači opravdanje? Opravdati znači “uračunati pravednost”. Ne znači “učiniti pravednim”, već “proglasiti […]

U čemu je razlika? – Razlike u spasenju

Tri glagolska vremena spasenja Kada smo tek postali kršćani, većina nas pomislila je na samo jedno spasenje – spasenje naših duša. Dok proučavamo Bibliju, automatski pokušavamo svaki put ovoj riječi pripisati ovo značenje. Ali prije ili kasnije otkrit ćemo da ono ne odgovara uvijek. Nakon toga shvatimo da je spasenje vrlo općenita riječ koja znači […]