Blog

Bild_2024-01-18_160138786

Što je naš Spasitelj mislio kad je rekao ”da svi budu jedno. Kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi” (Iv 17,21)?


Moramo početi iz početka. Koje su odrednice jedinstva za koje se Krist tako usrdno molio? Odgovor je u ovom poglavlju vrlo jasan. Radi se o tijelu koje se sastojalo od ljudi spomenutih u izričaju ”da SVI budu jedno”.

Isus se moli za one koje mu je Otac dao. Vidite da se jedinstvo sastoji od svih onih koje je Otac dao Isusu. Nije u pitanju jedinstvo svih ljudi koji žive u nekom kraju, provinciji ili gradu, nego jedinstvo svih koji su primili ne samo obični ljudski život (koji svi imamo), već i život vječni. To su posebne osobe, oživljene Duhom Svetim, koje stoje u životnoj vezi s osobom Isusa Krista. Za njihovo jedinstvo moli Isus.

Radi se o ljudima ”iz svijeta”, narodu izabranom iz svih naroda. To nisu kraljevstva, države, carstva, nego izabrani ljudi, osobe koje su naučile neobične stvari. ”Sad su spoznali da je sve od tebe što god si mi dao” (Iv 17,7). U devetom stihu saznajemo da se Krist za njih moli na poseban način, kako se ne moli za svijet. Oni su, prema desetom stihu, ljudi u kojima se Bog proslavlja, u kojima Isusovo ime blista neobičnim sjajem. Pogledajte čitavo 17. poglavlje Ivanova evanđelja i otkrit ćete da je Gospodin mislio na jedinstvo izabranih, koji su oživljeni Duhom Svetim i tako povjerovali u Isusa Krista.

Dakle, duhovno se jedinstvo sastoji od onih koji su pročišćeni i odvojeni od svijeta. Ne možete uzeti ni jednu crkvu, kako god čista bila, i reći da kao ljudska organizacija spada u jedinstvo za koje se Isus molio. U svim vidljivim crkvama postoji određeni broj ljudi izabranih od Boga i oni sačinjavaju jedinstvo o kojemu je Krist govorio. U svakoj vidljivoj crkvi nalaze se i nazovikršćani koji nisu doživjeli pravo obraćenje, i zato ne spadaju u duhovno jedinstvo.

Kristovo se tijelo ne sastoji od denominacija, od crkvenih odbora; njega tvore sveti – izabrani od Boga prije postanka svijeta, koji su otkupljeni krvlju, ujedinjeni s Kristom i zapečaćeni Duhom Svetim; čija se imena ne nalaze na crkvenom popisu, nego u Janjetovoj Knjizi Života.

Autor: Charles H. Spurgeon

Odgovori