Blog

Bild_2024-01-19_110910970

Mnogim su kršćanima barem donekle poznate prve dvije zapovijedi koje nalazimo u Hebrejima 13:17 (poslušnost i podložnost glavarima), ali malo je njih upoznato s trećom zapovijedi.


Vezano za službu vođa koji nadgledaju naše duše, pisac poslanice kaže, «Neka to čine s radošću, a ne uzdišući.»

Ideja koju nosi ta zapovijed, posebice u svjetlu grčke gramatike, je da naš odnos prema vodstvu treba vođama omogućiti da se uistinu raduju svojoj ulozi u zajednici.8

Kako im omogućiti radost

Određene aktivnosti crkvenih članova nezaobilazno raduju srce svakoga iskrenog vođe. Slijedi popis koji nije podroban, ali koji bi mogao biti koristan svima koji ovu važnu zapovijed žele provoditi u djelo radi slave Božje i za dobrobit crkve.

Vjerujte u Krista. Svaki crkveni vođa koji uoči nesretnu ali nezaobilaznu nazočnost kukolja među žitom (Matej 13:36-42) čeznut će i moliti za istinsko obraćenje čitavoga stada. Željet će znati da svi oni koji ispovijedaju Krista ujedno toga Krista i blisko poznaju (usp. 7:21-32), i bit će veoma uzbuđen ako dozna za bilo kakvu promjenu u životu vjernika u smislu spasenja ili učenja o spasenju. Robert Murray McCheyne jednom je zapisao:

Dok sam hodio poljem, skoro me nezadrživom silom preplavila misao da će svatko iz mojega stada uskoro biti ili u nebu ili u paklu. Kako sam tada samo poželio imati jezik poput groma, da me svi čuju; ili da mogu otići k svakomu napose i kazati im, «Spasi život!» Ah, grješnici, da samo znate koliko se bojim da ćete krivnju za svoju propast svaliti na moj prag.9

Pavao je pitao Solunjane, «Ta tko li će biti naša nada, radost ili vijenac dični – zar možda ne i vi? – pred Gospodinom našim Isusom o njegovu Dolasku?» (1 Solunjanima 2:19-20).

Živite u poslušnosti Kristu.

Apostol Ivan pisao je svojemu prijatelju i učeniku Gaju, «Veoma se obradovah kada dođoše braća i posvjedočiše za tvoju istinu: kako ti živiš po Istini. Čuti da moja djeca po Istini žive! – nema mi veće radosti od toga» (3 Ivanova 3-4). Pavao je sličnu misao iznio svojoj duhovnoj djeci u Solunu.

A sada kad se Timotej od vas k nama vratio i donio nam radosnu vijest o vašoj vjeri i ljubavi, i da nas se sveudilj ugodno sjećate i čeznete vidjeti nas, kao i mi vas – zbog toga smo, braćo, nad vama, vašom vjerom, bili utješeni uza svu svoju tjeskobu i nevolju. Da, sada živimo kada ste vi postojani u Gospodinu! I kojom bismo zahvalom mogli Bogu uzvratiti za vas, za svu radost kojom se zbog vas radujemo pred Bogom svojim. (1 Solunjanima 3:6-9; usp. 2 Korinćanima 2:3, 7:4)

Njegujte i čuvajte jedinstvo u tijelu.

Pavao također poručuje Filipljanima, «Ima li dakle u Kristu kakve utjehe, ima li kakva ljubazna bodrenja, ima li kakva zajedništva Duha, ima li kakva srca i samilosti, ispunite me radošću: složni budite, istu ljubav njegujte, jednodušni, jedne misli budite» (Filipljanima 2:1-2). Pohvalio je Filemona kao primjernoga mirotvorca (usp. Matej 5:9) rekavši mu, «Zahvaljujem svagda Bogu svojemu spominjući te se u svojim molitvama jer čujem za tvoju ljubav i vjeru koju imaš prema Gospodinu Isusu Kristu i prema svima svetima. Nek zajedništvo tvoje vjere bude djelotvorno u spoznanju svakoga mogućeg dobra među vama poradi Krista! Uvelike si me doista obradovao i utješio svojom ljubavlju jer si, brate, okrijepio srca svetih» (Filemonu 4-7).

Molite za njih.

Kao što su Aron i Hur Mojsiju pridržavali ruke kako bi učinkovito služio izraelskome narodu (Izlazak 17:12), tako i mi možemo podržavati svoje vođe molitvama Bogu za njih. U redcima 2 Korinćanima 1:10-11 Pavao piše, «On (Bog) nas je od takve smrti izbavio i izbavit će nas; u njega se uzdamo, on će nas i dalje izbavljati. A i vi ćete nam pomagati molitvom da bi mnogi za nas zahvaljivali Bogu na milosti koja nam je darovana posredovanjem mnogih.»

Iskažite im ljubav i odanost.

U posljednjem se odlomku Pavao također raduje zbog naklonosti koju su Solunjani pokazali prema njemu osobno. Ta se tema često pojavljuje u njegovim pismima, kao na primjer u 2 Korinćanima 7:5-7, gdje kaže:

Doista, i kada dođosmo u Makedoniju, nikakva spokoja nije imalo tijelo naše, nego nevolje odasvud: izvana borbe, iznutra strepnje. Ali Bog, tješitelj poniznih, utješi nas dolaskom Titovim. Ne samo dolaskom njegovim, nego i utjehom kojom se utješi zbog vas: obavijesti nas o vašoj čežnji, vašem jadikovanju, vašoj žarkoj ljubavi prema meni tako da se još većma obradovah.

Kasnije u istome poglavlju on ponavlja da su i on i Tit primili veliku utjehu i radost iz naklonosti Korinćana (redci 13-16).

Tražite od njih savjet i smjernice.

Većini vođa nema ništa draže od pružanja pravovremenog savjeta ili izraza odgovornosti prema svojim ljudima, ali mnogi se od njih također bore s nedostatkom informacija o tomu što se događa u našim životima. Moramo se potruditi s njima podijeliti svoj napredak i svoje probleme, i pružit im priliku da svoje darove potpuno stave u funkciju. Konkretno pitanje koje će u tome smislu dobro poslužiti je, «Što mislite, kako mogu biti od veće koristi vama i crkvi?»

Njihove opaske primite sa zahvalnošću.

Redak Izreke 9:8 kaže, «Ne kori podsmjevača, da te ne zamrzi; kori mudra, da te zavoli.» Mudre ovce voljet će pastira koji ih izbavlja kada odlutaju od stada, znajući da i sam Veliki Pastir kori Svoje stado (Hebrejima 12:5-11). John Brown je napisao sljedeće o ljudima koji su na istome položaju kao i on sam:

Možda vas uputi na neku neugodnu istinu – možda izgovori oštar ukor; ali sjetite se da on zapravo nema izbora; ne zaboravite da je to čovjek «Pod višim autoritetom.» Postavite pitanje, Je li kazao nešto što Krist nije rekao? Ako jest, zanemarite ga, ako nije, ne krivite ga – jer on je samo ispunio svoju dužnost prema Kristu, ali i prema vama.; i ne zaboravite da u takvome slučaju ne možete zanemariti slugu a da pritom ne zanemarite i Učitelja. Kada bi na svoj položaj bio postavljen da vas zabavlja, da vam govori ugodne riječi, mogli biste ga s pravom okriviti zbog beskompromisnih izjava i strogih ukora. Međutim, on «bdije nad vašim dušama.» Njegov je cilj vaš duhovni napredak, vaše vječno spasenje; stoga on vašu dušu ne može dovesti u opasnost samo kako bi vas poštedio prijekora. Od liječnika bi bilo okrutno da pacijenta poštedi male boli u sadašnjem trenutku i time dopusti da se smrtonosna bolest ukorijeni u tijelu, što će s vremenom dovesti do daleko veće boli negoli je ona koju se trenutno izbjegava, a ne radi se samo o boli, nego i o smrti.10

Mislite najbolje o njihovome karakteru i odlukama.

Iako sebi volimo dati «pravo na zdravu sumnju,» naše grješno tijelo ima snažnu tendenciju k sumnjičavosti, skepsi, pa čak i cinizmu prema drugima. To posebice važi za stav prema crkvenome vodstvu. Mnogo je članova crkve kojima tijekom nedjeljnoga ručka navika «propovjednik na tapetu,» a etikete o «ego tripu» često se nemarno dobacuju kada god vodstvo crkve mora donositi teške odluke. Međutim, sukladno 1 Korinćanima 13:7, biblijska ljubav «sve vjeruje, svemu se nada.» Vjernik pun ljubavi unaprijed će misliti sve najbolje o svojim vođama i vjerovati im sve dok neka izričita riječ ili čin ne potaknu legitimnu zabrinutost vezano za njihovu mudrost ili motive. A ako se to i dogodi, takav će im član crkve prići ponizno, očekujući da će dobiti dobro objašnjenje, ili da će se promijeniti nakon takvoga iznošenja zabrinutosti u ljubavi.

Dobar vjernik će također odbiti svako širenje glasina o vodstvu, a neće ih čak ni slušati. Redak 1 Timoteju glasi, «Protiv starješine ne primaj tužbe, osim na osnovi dvaju ili triju svjedoka.» Svoju prirodnu skepsu ne smijemo upravljati protiv vodstva, nego protiv onih koji ih žele optužiti ili na bilo koji način ocrniti.

Surađujte s njima u službi.

Vjerojatno najbolji način da svojim vođama priredimo radost je marljivi rad u službi Gospodinu, kako ne bi bili pod stalnim pritiskom samotnoga održavanja i izgrađivanje crkve. Sukladno retku Efežanima 4:12, njihov je posao «opremati svete za djelo služenja, za izgrađivanje Tijela Kristova.» Stoga nije biblijski ispravno govoriti jedino o crkvenim vođama kao o Božjim službenicima. Zapravo, oni trebaju biti službenici službenicima – koji su članovi crkve. Jay Adams to ovako komentira:

Svakome članu stada Krist je Svojim Duhom dao darove i zadatke prikladne za djelovanje tih darova. Postavio je vodstvo kako bi vođe pomagali svakoj ovčici da otkrije, razvije i upotrijebi svoje darove na način kojim se doprinosi dobrobiti čitavoga stada i Njegovome planu za ovaj svijet. Sukladno sposobnostima koje je dao i pažnji koje vodstvo posvećuje njihovome pravilnome upotrebljavanju, On svakome članu daje vlast služiti u Njegovo ime.11

Ovo složeno služenje članova zajednice treba uključivati poučavanje (Djela 5:28; Kološanima 3:16-17), savjetovanje (Rimljanima 15:14), «posjećivanje» (Djela 2:46; Jakovljeva 1:27), posluživanje (Djela 6:1-6), kao i cjelokupnost uzajamnoga služenja kakvo vidimo u Novome Zavjetu. Naravno, tu spada i velikodušno davanje, kako bi se zadovoljile i potrebe vođa koje crkva uzdržava (usp. 1 Korinćanima 9:6-14; 1 Timoteju 5:17-18). A tu bi trebalo spadati i uključivanje u samu djelatnost vođenja, kroz korisne sugestije pa čak i konstruktivnu kritiku kojoj je cilj pomoći da crkva djeluje na biblijski i uredan način.

Iz: Život u Očevu domu – Wayne A. Mack i Dave Swavely

Odgovori