Bild_2024-01-18_082624121

NAPOMENA: U ovom poglavlju se otvoreno govori o seksualnim problemima. Trebaju ga čitati samo oni koji imaju problema u tom području.


Put kršćanske službe popločen je leševima onih koji su postali žrtvama seksualnih skandala. Oni su utrku započeli puni povjerenja i poleta, ali su onda počeli maštati o zabranjenim zadovoljstvima i konačno su im se predali.

Dr. Howard Hendricks je nabrojao 246 muškarca koji su krenuli u stalnu službu, ali su u roku od 1-2 godine doživjeli moralnu propast. Gotovo dvjesto pedeset muškaraca otpali su unutar dvadeset četiri mjeseca. Dakle, otprilike deset muškaraca mjesečno je postalo žrtvom sirene nedopuštenog seksa. Dr. Paul Beck je procijenio da samo desetina onih koji su krenuli u kršćansku službu sa dvadeset i jednom godinom još uvijek propovijeda evanđelje u dobi od šezdeset i pet godina.

Devet od deset ih propada. „Pokošeni su moralno, pokošeni su obeshrabrenjem, pokošeni su liberalnom teologijom, postali su opsjednuti zarađivanjem.“[2] Zanimljivo je da se Biblija ne bavi konkretno ovom temom. Priča o Onanu iz Postanka 38,1-11 često se navodi kao dokaz za tvrdnju da je Bog protiv toga. Kad su Onanova braća umrla, tadašnji bračni zakon je zahtijevao da se Onan oženi udovicom, odnosno svojom šogoricom, i podigne djecu u ime svog pokojnog brata.

Budući da djeca ne bi bila njegova, Onan je neprekidno odbijao, i prosipao je svoje sjeme na zemlju. Gospodin ga je ubio zbog te neposlušnosti. No, nije ga ubio zato što je masturbirao, već zbog njegove neposlušnosti. Njegov grijeh nije bio seksualne naravi, već je u pitanju bila sebičnost. Premda se nijedan biblijski stih ne bavi konkretno ovom praksom, ima puno drugih stihova koji donose upute za savjesne vjernike.

Evo nekih:

Dakle, neka više ne vlada grijeh u vašem smrtnom tijelu, tako da vas podvrgne njegovim požudama! Niti više dajite svojih udova kao oružje nepravednosti u službu grijeha! Naprotiv, prinesite Bogu sami sebe – sebe kao takve koji ste od mrtvih postali živima – a svoje udove kao oružje pravednosti u službu Bogu! Grijeh, naime, neće gospodariti nad vama, jer niste pod Zakonom, već pod milošću. (Rim. 6,12-14)

Ovdje se hoće reći da trebamo koristiti dijelove svojeg tijela kao oružje pravednosti, a ne kako bismo činili stvari kojima ćemo sramotiti Gospodina.

„… nego se obucite u Gospodina Isusa Krista i ne brinite se oko tjelesnoga da ugađate pohotama!“ (Rim. 13,14). Naša stvarna svrha u životu jest predstavljati Gospodina Isusa, a ne živjeti za spolno zadovoljenje.

„Ili zar ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga, koji stanuje u vama i koji vam je dan od Boga? Ne znate li da ne pripadate sami sebi jer ste kupljeni? Proslavite, dakle, Boga svojim tijelom!“ (1. Kor. 6,19-20).

Treća Osoba Trojstva zapravo živi u tijelu svakog vjernika. Svijest o tome da je On uvijek prisutan trebala bi nas obeshrabriti u nastojanju da se upuštamo u takav nedostojan čin.

„Žena nije gospodar svoga tijela, nego muž; isto tako i muž nije gospodar svoga tijela, nego žena“ (1. Kor. 7,4).

Osnovna misao je da nijedan bračni drug ne smije uskraćivati svoje bračne dužnosti onome drugom. Međutim, povrh toga već i sama činjenica da osoba nije gospodar vlastitog tijela isključuje takvo sebično ponašanje.

„Budući da imamo ova obećanja, očistimo se, ljubljeni, od svake tjelesne i duševne ljage, i privedimo k savršenstvu svoju svetost u strahu Božjemu“ (2. Kor. 7,1). Masturbacija kalja i tijelo i um, stoga se trebamo očistiti od nje.

„… da svatko od vas zna svoje tijelo posjedovati u svetosti i poštovanju“ (1. Sol. 4,4, NZ Vrtarić). Ovdje je riječ o tijelu. To znači da trebamo koristiti svoje tijelo za svete i časne namjene.

„Od mladenačkih strasti bježi! Teži za pravednošću, vjerom, ljubavlju i onim što donosi spasenje, zajedno s onima koji čista srca zazivaju Gospodina“ (2. Tim. 2,22). „Ljubljeni, opominjem vas: budući da ste ‘tuđinci i stranci’, klonite se tjelesnih požuda, jer one vojuju protiv duše!“ (1. Pt. 2,11). Iako se ove strasti povezuju s mladošću, one ne muče samo mlade. U Bibliji piše da trebamo bježati od njih i ići za plemenitijim ciljevima. Budući da se ovaj čin često povezuje s nečistim fantazijama i požudnim mislima, prema Mateju 5,27-28, trebamo ga se kloniti. Isus je ondje rekao da je misao o grijehu ista kao i počinjenje grijeha. Grijeh se rađa u mislima. Razmišljamo li o njemu dovoljno dugo, jednom ćemo ga i počiniti. Trebamo se disciplinirati kako bismo razmišljali pozitivno i čisto: „… sve što je čestito, što je dično… to neka bude sadržaj vaših misli“ (Fil. 4,8).

Kao što smo već spomenuli, Biblija nas uči da je jedino pravo mjesto za seks okrilje bračnog odnosa. Budući da masturbacija ne ispunjava taj uvjet, ona je zloupotreba nečeg što nam je Bog dao.

Netko je rekao da se glavna šteta zloupotrebe samoga sebe nalazi u njenom „narušavanju samopoštovanja, samodiscipline, snage za donošenje čvrstih odluka i općeg osjećaja sposobnosti“. Masturbacija nas često ostavlja s velikim osjećajem krivnje i prljavštine koja paralizira osobu za kršćansku službu.

S druge strane, trebamo uravnotežiti ovu temu i priznati da se često pretjeruje u pogledu ozbiljnosti ove prakse. Čak su i crkveni vođe svečano upozoravali da masturbacija izaziva impotenciju, ludilo i živčani slom. Takve izjave nemaju temelja u kompetentnim medicinskim dokazima.

U pitanju je jedna od najtežih borbi s kojima se mladi vjernik mora suočiti. Njegove najsnažnije odluke završavaju neuspjehom. Njegove najhitnije molitve kao da su bez odgovora. Borba se čini jednako uzaludna koliko je i silovita. Pa ipak, ne smijemo reći da ne postoji nada za budućnost. To bi značilo da Sveti Duh nije dovoljno moćan da bi nam dao pobjedu. Mi svakako nemamo moć prevladati problem, ali Bog ima.

Ako smo doživjeli neuspjeh, moramo imati na umu da postoji oproštenje i očišćenje u priznavanju i napuštanju te prakse (1. Iv. 1,9; Izr. 28,13).

Što više pamtite biblijske stihove i razmišljate o čistoj Božjoj riječi, to ćete imati veću pobjedu na ovom području. Tada će se ova praksa svesti na izolirane incidente.

Evo kako ćete se osloboditi moći trajnoga grijeha:

• Svakodnevno predajte svoje tijelo Bogu na živu žrtvu (Rim. 12,1-2).

• Provodite puno vremena čitajući Božju riječ: „U srce pohranih riječ tvoju, da protiv tebe ne sagriješim“ (Ps. 119,11).

• Molite se i kad je zgodno i kad je nezgodno. Evo nekoliko prijedloga kako možete moliti:

  1. Sačuvaj me od grijeha.
  2. Neka nikad ne bih osramotio ime Gospodina Isusa počinivši seksualni grijeh.
  3. Radije me odvedi kući u nebo nego da opet padnem.
  4. Neka se kušnja na grijeh i prilika za grijeh nikad ne dogode u isti čas.
  5. Ne dopusti mi da to učinim čak i ako to želim.

• Vježbajmo se u sublimaciji, odnosno preusmjeravanju tjelesnih nagona na stvari koje su moralno, etički ili duhovno uzvišene. Možete to učiniti tako što ćete puno raditi za Gospodina. Nije korisno previše spavati. Bolje je nasmrt se izmoriti radom i onda se molitvom vratiti u život. Najveće kušnje dolaze kad ste suviše siti i kad previše spavate. Kralj David nije vježbao sublimaciju. Ugađao je tijelu, a zapravo je trebao biti na bojišnici (vidi 2. Sam. 11,1-27).

U 1. Korinćanima 9,27 Pavao vrlo uzdržano govori o tome kako je on došao do pobjede: „Naprotiv, ja bijem svoje tijelo i vučem ga kao roba, da sam ne budem odbačen pošto sam drugima propovijedao.“

Drugim riječima, on nije ugađao svome tijelu obiljem hrane, odmora i opuštanja. Preko dana je imao suviše posla za Boga da bi se upuštao u grešne aktivnosti, a noću je bio preumoran da bi se bavio požudnim fantazijama. Kad bi legao, brzo bi zaspao.

• Kontrolirajte svoje misli. Pazite čime se hranite. Televizija, pornografija, knjige i časopisi koji veličaju seksualne grijehe često su otvorena vrata za moralni pad.

• Budite zaokupljeni Kristom (2. Kor. 3,18).

• U trenucima kad su kušnje žestoke, zazovite ime Gospodnje (Izr. 18,10).


[2] Prilagođeno iz knjige Doing Time with Jesus istog autora, u izdanju Emmaus Bible College, Dubuque, Iowa, str. 23-25.

Odgovori