Blog

Bild_2024-02-14_153858248
Ratovi se ne vode na terenu
Ratovi se najprije vode
Dolje
U podrumu i suterenu
Ljudskog srca
Tamo gdje je Tama
Zauzela
Ponuđeni teritorij
A da čovjek ni ne zna
Da nije svoj
Zraka Ljubavi dolazi
Odozgor
Ali iz podruma čovjek
Treba
Podignuti poklopac
Da Sunce uđe
Sredi stvar
Da ga od Tame
Oslobodi
Da ga izbavi
Od samoga sebe
Jer čovjek nema (takvu)
Moć
Uglavnom
Čovjek može imati
Samo jednog Gospodara
Gospodara Ljubavi
Ili Gospodara
Rata
Jer ni jedna ptica
Kao ni riba
U isto vrijeme ne leti
Ne pliva
U dva jata
(Dražen Radman)

Odgovori