Blog

Bild_2024-03-14_102721407

Svatko od nas se može naći u različitim situacija u kojima želimo imati savjet i vodstvo ili mudrost. U tim trenucima najbolje je vodstvo i savjet potražiti u Božjoj Riječ. U nastavku se nalazi pomoć pri čitanju u različitim situacijama u kojima se svi možemo naći.

Abortus
Luka 21:2
Matej 5:21
Beznadežnost
Rimljanima 8:38, 39
Bolest / Bol
2 Korinćanima 12:9
Jakovljeva 5:14, 15
Budućnost
Matej 6:25, 33, 34
Jakovljeva 4:13-15
Daleko Od Boga
1 Ivanova 1:8-10
Depresija
Matej 11:28
Jakovljeva 4:8
Ivan 14:1
Iskušenja
1 Kor 10:12,13
1 Timoteju 6:11
Jakovljeva 4:7
Katastrofa
Matej 24:7-13
Jakovljeva 1:2-5
Kockanje
Matej 16:26
1 Timoteju 6:6-11
Hebrejima 13:5
Kriticizam
Matej 6:14-15
Rim 14:10, 13
Krivnja
1 Ivanova 1:9.
Međuljdski Odnosi
1 Kor 15:33

Mir
Ivan 14:1-4
Ivan 14:27
Neuspjeh
Rimljanima 8:31-39
Nevolje
Ivan 14:1
Jakovljeva 1:2-5
Obeshrabrenost
2 Kor 4:6-9, 16
Filipljanima 4:6,7
Odlazak od kuće
Marko 10:29-30
Luka 15:11-32
Efežanima 6:1-3
Ogorčenost
Efežanima 4:31
Hebrejima 12:14, 15
Oprost
Ivan 3:16-18
1 Ivanova 1:9
Ovisnost
Ivan 8:34-36
Jakovljeva 1:13-15
Pornografija
Matej 5:28
2 Timoteju 2:21, 22
Efežanima 5:3
Potraga za Bogom
Ivan 1:1-4
Ivan 14:6
Jakovljeva 4:8
Razočarenje u prijetelje
Luka 17:3,4
Samoubojstvo
1 Petrova 5:6, 7

Seksualna iskušenja
Matej 5:27,28
Rimljanima 1:26,27
1 Kor 6:18-20
2 Timoteju 2:22
Smrt
Ivan 11:25, 26
Ivan 14:1-3
1 Kor 15:55-58
1 Sol 4:13-18
Strah
2 Timoteju 1:7
Stres
Filipljanima 4:6,7
Matej 11:28
Sumnja u Boga
Ivan 14:6
Kološanima 1:15-17
Tjeskoba
Matej 6:31, 33
Filipljanima 4:6, 7
Tuga
2 Korinćanima 1:3,4
Umor
Matej 11:28-30
Galaćanima 6:9
Usamljenost
Hebrejima 13:5
1 Petrova 5:7
Vodstvo
Jakovljeva 1:5
Zabrinutost
Matej 6:19-34
1 Petrova 5:6, 7
Zlostavljanje
Luka 6:28

Odgovori