Blog

Bild_2024-01-18_164519946

Isus je rekao: “Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju” (redak 24). Postojale su određene debate oko toga što Isus misli pod time “u Duhu”.


Neki su tvrdili da se radi o ljudskome duhu, čovjekovom “nutarnjem biću”. Ako je tako, onda on govori da istinsko obožavanje nema nikakve veze s vanjskim djelovanjem – posebnim ritualima u svetim građevinama. Umjesto toga, stvar počinje u srcu; to mora biti unutarnja stvarnost u mojem duhu.

To je nesumnjivo točno, ali mislim da Isus ovdje govori daleko više od toga. “Duh” se odnosi na Duha Svetoga. Bez njega ne može biti nikakvog istinskog obožavanja. Drugim riječima, istinsko obožavanje je nadnaravna pojava. To nije nešto što mogu ponuditi sam od sebe. Treba mi Božja pomoć, u vidu djelovanja njegovog Svetoga Duha, da bih ga mogao pravilno obožavati.

Već smo vidjeli da ako želim obožavati Boga, moram doći k Isusu, njegovome Sinu, jer ću Boga pronaći jedino preko Isusa. Istinski je “klanjaoc” onaj tko priznaje Isusa onim što on uistinu jest, živi Bog, i potom nastoji živjeti sukladno toj istini. Priroda kršćanskoga obožavanja je tema drugoga poglavlja, ali ovdje se moramo dotaknuti i toga. Obožavanje se ne može ograničiti na ono što nedjeljom radimo u crkvi. Obožavanje znači podlaganje Isusu u svakom području života, a to je nešto što ne mogu uraditi sam od sebe. To mi je nemoguće jer je u sukobu s mojom prirodnom željom da ugodim sebi umjesto Bogu koji me je stvorio.

Obožavanje sebe

Po prirodi obožavam samoga sebe. Živim kao da sam ja Bog. Živim za svoje želje, svoju ugodu i svoje ambicije. Svi smo mi takvi po prirodi. Ali Isus nas poziva na promjenu. Njegov je zahtjev da siđemo s tog prijestolja i živimo za njega kao našega kralja. Zapovijeda nam da skinemo krunu i bacimo ju njemu pod noge te da počnemo živjeti podložnim životom, u poslušnosti njemu. To znači istinski obožavati, a ja to sâm od sebe ne mogu postići. Poprilično je lako pojaviti se nedjeljom u crkvi, malo se moliti i otpjevati par pjesmica. Svatko može reći: “Vjerujem u Boga Oca, Sina i Duha Svetoga”. Svatko može pjevati: “Volim te, Bože, i tebi dižem glas u slavljenju”. Ali istinsko obožavanje nešto je više od toga. To nisu samo riječi, nego također i djela, jer ono što stvarno mislim o Isusu pokazujem svojim načinom života. Da bih istinski obožavao, moram potpuno promijeniti smjer kretanja u životu. Obožavanje znači pokazivanje moje ljubavi za Krista tako što ću za njega živjeti u obitelji, među prijateljima, na poslu, na fakultetu, na zabavi ili u automobilu. A to je nešto što ne mogu sam. Meni je to nemoguće.

U prethodnome poglavlju Ivanovog evanđelja nailazimo na užasan prikaz ljudske prirode: “A ovo je taj sud: Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost jer djela im bijahu zla” (Ivan 3,19). Kad je Gospodin Isus Krist stigao na svijet, ljudi mu se nisu poklonili, kao što su to trebali uraditi. Umjesto toga, pobjegli su od njega. Ne sviđa nam se svjetlo. Mi smo poput onih sitnih buba u prašini koje trkom traže zaklon kada netko podigne kamen ispod kojega su se skrivale. Isus je prijetnja našoj cijenjenoj nezavisnosti. On preispituje naš način života. Znamo da ukoliko ga počnemo obožavati, to obožavanje se ne može ograničiti samo na nekakvu zgradu nedjeljom. To obožavanje morat će imati ozbiljne posljedice na svaki pojedini dio našega života, a to nam se ne sviđa. Po svojoj prirodi mi obožavamo sami sebe.

Moramo biti nanovo rođeni

Kako je onda moguće istinski obožavati? Lako je reći da možemo obožavati samo preko Isusa Krista, ali kako da uopće stignem do Isusa, ako po svojoj prirodi bježim od njega? Odgovor je da ću k Isusu doći jedino po Duhu. Da bi se stvorio “istinski klanjaoc” potrebno je čudo od Boga. To je važilo i za Nikodema, veoma religioznoga čovjeka čiji je susret s Isusom zabilježen u trećem poglavlju Ivanovog evanđelja. Mislio je da je cijelog života obožavao Boga, ali nije bilo tako. Isus mu kaže: “Odgovori mu Isus: Zaista, zaista, kažem ti: tko se ne rodi nanovo, odozgor, ne može vidjeti kraljevstva Božjega” (redak 3).

Nitko ne može postati Božjim prijateljem niti može istinski obožavati po svojoj dobroti, religioznosti ili naporima. Naša je jedina nada u tome da postanemo posve novi ljudi. Moramo biti nanovo rođeni. Nikodem zna da mu je to nemoguće: “Kako se čovjek može roditi kad je star? Zar može po drugi put ući u utrobu majke svoje i roditi se?” (redak 4). Ali ono što je nemoguće nama, Bogu je moguće, djelovanjem Duha Svetoga. Isus je rekao: “Zaista, zaista, kažem ti: ako se tko ne rodi iz vode i Duha, ne može ući u kraljevstvo Božje” (redak 5). Moramo biti nanovo rođeni. Treba nam čudo ako se ikada mislimo pokloniti pred Isusovim nogama i istinski ga obožavati. Zbog toga što to čudo nastaje samo djelovanjem Duha Svetoga, istinski obožavati moramo “u Duhu”.

Stoga se “obožavanje u Duhu” ne odnosi na govor u jezicima ili djelovanje u nekom posebnom duhovnome daru. Niti Isus tu govori o naletu emocija tijekom pjevanja. Ovo obožavanje nije svojina neke odabrane grupe kršćana. Svi koji su nanovo rođeni “obožavaju u Duhu” – jedna stvar vodi k drugoj. Obožavati “u Duhu” znači priznati Isusa za Boga i živjeti sukladno toj činjenici. Radi se o obraćenju i životu koji proistječe iz toga. Ivanovo evanđelje nikada ne odvaja Isusovo djelovanje od djelovanja Duha Svetoga; oni idu zajedno. Duh nas dovodi k Isusu i omogućava nam da obožavamo Boga, a potom nam daje moć da u tomu i ustrajemo. Istinsko je obožavanje nemoguće bez Duha Svetoga.

Možda već godinama idete u crkvu. Kršteni ste i već ste mnogo puta uzeli Gospodnju večeru. Član ste crkvenoga zbora ili glazbene grupe i volite pjevati kršćanske pjesme. Ali još je uvijek moguće da nikada niste ni počeli obožavati Boga. Ja sam osobno prošao kroz 2500 kršćanskih sastanaka prije negoli sam bio nanovo rođen. Tek je tada Duh počeo djelovati u mom životu i privlačiti me k Isus Kristu. Nemojte brkati religiju i istinsko obožavanje. Jeste li došli k Isusu, svu svoju vjeru stavili u njega i počeli živjeti za njega? Ako niste, molite da Bog učini to čudo u vašemu životu i udijeli vam novo rođenje o kojemu govori Isus. Molite ga da od vas napravi “istinskog klanjaoca”.

Iz knjige ISTINSKO OBOŽAVANJE”

Odgovori