Blog

Bild_2024-01-18_164153038

U svim područjima života, kao npr. kod uređenja kuća (feng shui), u sportu i zdravlju, pa čak i u ekonomiji nude nam se metode koje nam obećaju pomoć, silu i zdravlje putem kozmičkih energija ili sila.


Ne radi se tu samo o tjelesno-duševnoj stvaralačkoj snazi ili vitalnosti, već o primanju, kanaliziranju ili fokusiranju na nevidljive sile. U metode koje su usmjerene na primanje, kanaliziranje i fokusiranje na nevidljive sile spadaju između ostalih joga, ajurveda, meditacija, tai chi, qi gong ili karate. Sve one imaju duhovnu pozadinu i temelje se na dalekoistočnim učenjima kao izvoru snage.

Ali danas se ne shvaća da je činjenica da je taj val dalekoistočnih metoda i duhovnosti pokrenuo pokret Novog doba (New Age), a u međuvremenu ga je ezoterija proširila po cijelom društvu. Govori se da čovjeka treba opet vratiti na prvotne “izvore snage”. Time se misli na ideje da je čovjek sam po sebi božanski, da u sebi ima Budinu narav ili, kao u hinduizmu, da želi nestati u kozmičkoj sili brahmanu. Ukratko, dalekoistočne meditativne tehnike žele dovesti do ukidanja kršćanstva i Isusa Krista kao jedinog puta k Ocu.

U sljedećem poglavlju ćemo na temelju osobnih iskustava razraditi početke i pozadinu tog novog duhovnog načina razmišljanja.

4.1 Elke: Kako je počelo kod mene

Ralf, jedan od mojih psihoterapeuta, pozvao me nakon jedne psihoterapije na zajedničko pjevanje duhovnih pjesama. Bila je večer. Njegov stan u kojem smo se sastali bio je uređen vrlo ukusno i kreativno. Činilo se kao da se radi o drugom svijetu. Posvuda su gorjele svijeće, a u zraku se osjećao miris mirisnih štapića. Pomalo nesigurno i skeptično potražila sam mjesto u krugu prisutnih.

Nakon općenitog ljubaznog pozdrava pjevale su se pjesme različitih religija i u njima su se štovali i slavili npr. Šiva, Majka Zemlja ili Bog. Pjesme su bile kratke, jednostavne za pjevanje i često su se ponavljale. S vremenom sam osjetila atmosferu jedinstva i odjednom je nestala moja sumnjičavost pa sam se prepustila pjevanju. Osjećala sam blagotvornu energiju koja me okruživala. Kad sam povremeno pogledala lica drugih sudionika, u njihovim sam očima otkrivala suze ganutosti.

Nije se govorilo o kritičkom Bogu koji promatra; govorilo se da je Bog ipak ljubav, a ta bi se ljubav kao božansko sjeme trebala nalaziti i u nama. Do tada sam uvijek osjećala da sam odvojena od Boga. Činilo se da je to sada nestalo. Općenito se činilo da ne postoje granice niti tabui; uskoro sam primijetila da je dopušteno sve što potiče “ljubav”.

Kada je pjevanje završilo, prišao mi je Ralf. U krugu je sjedio nasuprot meni. Blagim mi je glasom objasnio da me je vidio omotanu u jaku svjetlost koja predstavlja moje pravo biće. Začuđena i istovremeno polaskana nisam mu postala samo izvanjski sklona.

Kasnije mi je objasnio da je započelo Novo doba. Zove se New Age i to je doba mira i ljubavi. Donijet će posve nov način razmišljanja i svijest koja će ponovno probuditi odavno zanemarene sile u čovjeku. Rekao je da je odlučio u svojem velikom stanu otvoriti duhovni terapijski centar kako bi na taj način prenosio ideje Novog doba kroz terapiju i seminare.

Elke je osvojilo iznenadno otkriće nevidljivog svijeta, osjetne sile i osjećaja da je posebna. Upravo to danas doživljavaju mnogi ljudi koji se počinju baviti dalekoistočnim ili ezoteričkim metodama.

4.2 Pozadina pokreta New Age

Elke:

Nakon ovih zapanjujućih iskustava, svakako sam htjela saznati više o Novom dobu, pa sam počela čitati knjige o njegovim počecima i sadržajima.

Saznala sam da je impuls za prevladavanjem dosadašnjih obrazaca razmišljanja u početku bio preuzet iz astrologije.

Kao što smo već spomenuli, zastupnici pokreta Novog doba vjeruju da je pomak proljetne točke iz zviježđa Riba u zviježđe Vodenjaka sa sobom donio globalnu promjenu svijesti. Govorili su o tome da će oko 2000. godine započeti Novo doba (New Age): doba Vodenjaka.

Za razliku od doba Riba koje su autori smatrali razdobljem (kršćanskog) nasilja, doba Vodenjaka trebalo bi biti razdoblje ezoterije, mira i utaživanja duhovne žeđi. Pokret Novog doba želi ponuditi alternativu kršćanstvu, ali i racionalizmu koji se temelji samo na razumu.

Elke:

Da, bila sam duhovno žedna. Do tada sam upoznala samo mrtvo, zakonsko kršćanstvo i itekako sam si mogla zamisliti da postoji nešto više od toga. Osim toga, govorilo se da će Novo doba postati novi svjetski poredak sa svjetskom vladom, jedinstvenim gospodarskim sustavom i jednom svjetskom religijom. Shvatila sam koliko je to potrebno. Već odavno razmišljala sam o nepravednoj raspodjeli svjetskih dobara. Zašto ne bi postojala jedna svjetska religija? Tada bi konačno završili vjerski ratovi. Na kraju krajeva, mislila sam, ipak se radi o istom bogu koji se samo drugačije zove.

Zanimljivim sam smatrala i polazište Novog doba. Uglavnom je počivalo na pretpostavci da u čovjeku i u kozmosu postoji tajno, skriveno (ezoteričko) znanje. Onaj tko ima pristup tom znanju i tko ga pretoči u praksu, bit će u stanju spoznati vlastito božanstvo te će steći sile koje su s time povezane. Nekoliko godina kasnije čula sam da je to sve sažeto pod pojmom “ezoterija”.

Pojam “ezoterija” dolazi od grčke riječi esoterikos i znači: “unutrašnje, skriveno, tajno”. To je u određenom smislu krovni pojam jer obuhvaća sve metode koje žele prenijeti tajna učenja o skrivenim silama.

Kako je vrijeme prolazilo, nisam samo pjevala pjesme indijskim božanstvima, već sam se i bavila znanjima indijskih učitelja. Njihovo duhovno znanje i iskustvo s nadnaravnim pojavama potvrđivali su tobožnje spoznaje za koje sam pretpostavljala da je do njih moguće doći samo po utjecajem droga. Prema spoznajama tih učitelja, čovjek bi u svojoj osnovi trebao biti božansko biće. Njegovo individualno ja (atman) trebalo bi se samo sjediniti s kozmosom, “Sveobuhvatnim”, svjetskom dušom (brahman) i on bi tada mogao razviti neslućene moći.

Čini se da je snažna spoznaja o vlastitom božanstvu i o jedinstvu s kozmičkim silama skrivena i u starim egipatskim kultovima i u učenjima keltskih druida. Ezoteričke ideje Novog doba sve su me više fascinirale.

Nadolazeća transformacija u nove obrasce razmišljanja trebala bi se, naravno, utvrditi u društvu te ga zatim posve prožeti. Vrlo brzo se pričalo o pokretu Novog doba, ali nitko nije znao tko mu je vođa. No postojali su predvodnici, npr. Marilyn Ferguson i Fritjof Capra. Oni su doduše govorili o mreži koja će se protezati cijelim svijetom, ali su pritom napominjali da se radi o “mreži bez vodstva”.[2]

U svojoj knjizi ona čitatelju predstavlja predivnu teoriju osobne i društvene transformacije u dobu Vodenjaka. Budući da će se raditi o razdoblju mira, i promjena se smije dogoditi samo na blag način. Ona smatra da je jedan od glavnih uzroka nužne promjene u tome da je čovječanstvo do sada vodilo “nepotrebno ograničen život”.[4]

4.4 Izvor novih ideja prema Ferguson

Ono što je i nju osobno, ali i mnoge druge ljude u svijetu dovelo do novih ideja, Ferguson je najprije nazivala “Nešto” što se kreće “gotovo vrtoglavom brzinom”.[6]

Pošto je u svojoj knjizi “Nešto” identificirala kao “novi duh”[8] U knjizi se u izlaganjima često izmjenjuju neosobna sila “Nešto/Ono” i duh s osobnim karakteristikama. Ali jasno je da taj duh čini jedno: on sjedinjuje “magiju i znanost”.

[2] Ferguson: Verschwörung, str. 26.

[4] Ibid., str. 40.

[6] Ibid., str. 21.

[8] Ibid., str. 20-21.

[9] Ibid., str. 21.

Odgovori