Blog

Bild_2024-03-15_232530617
 1. Nemoj potcijeniti važnost vaših sastanaka!

Sastanci starješina su kritični nervni centar lokalne zajednice. Oni imaju duboki uticaj na duhovno zdravlje zajednice. Sastanci poboljšavaju kršćanski karakter, izgrađuju grupni moral, pastirsku odgovornost, oštre sposobnosti vođenja, pospješuju snagu molitve i priskrbljuju osnovu za učenje budućih starješina.

 

 1. Pokaži kršćanske stavove i ponašanje!

Griješni stavovi rezultiraju neugodnim sastancima; kršćanski stavovi rezultiraju produktivnim, zadovoljavajućim sastancima. Kristov stav o poniznosti trebao bi oblikovati stavove svih sudionika. Nova zapovjed o ljubavi postavlja standard ponašanja na sastancima i starješine se trebaju odnositi jedan prema drugome kao sluge i braća u Kristu.

 

 1. Preuzmi osobnu odgovornost za svaki sastanak!

Kada svaki sudionik preuzme odgovornost za nužne zadatke i odluke, sastanci su mnogo učinkovitiji. Posebice to znači:

 • pomoći da se svi pridržavaju aktualne debate
 • dobro slušati i pitati za pojašnjenje ako je potrebno
 • iskazati svoja mišljenja bez ometanja drugih u tomu
 • vrijedno pomoći starješinama u donošenju odluka
 • zahvalno primiti i pratiti zadatke

 

 1. Izbjegavaj manipulirati!

Ljudi koji manipuliraju kvare svoj karakter, stvaraju nepovjerenje među svojim suradnicima, uništavaju odnose, hrabre druge na manipulaciju, otvaraju vragu vrata i izlažu sebe daljnjem varanju. Nasuprot tomu, kada starješine govore istinu i govore je u ljubavi, ne troši se energija na skrivene namjere, strančarenje ili zajedanje.

 

 1. Razmotri činjenice prije nego doneseš sud!

Kada se donose odluke, razgovara o glasinama i optužbama, ili riješavaju problemi drugih, starješinska je odgovornost priskrbiti sve činjenice. Odlučno i pošteno saslušaj drugog. Budi po Božjoj milosti objektivan u slušanju i mudar u donošenju odluka.

 

 1. Prakticiraj povjerljivost!

Izdati povjerenje može uništiti dobar glas starješine i diskreditirati cijelo tijelo vodstva. Privatni iskazi starješina za vrijeme sastanaka, moraju ostati u njegovom okviru. Svaki starješina bi trebao dobro promisliti prije nego što podijeli informacije sa svojom suprugom.

 

 1. Učinkovito komuniciraj!

Budi aktivan u komuniciranju. Budi svjestan kada ometaš komunikaciju drugih na sastanku. Govori blago, tiho, zahvalno i s puno takta. Daj dovoljno podataka kada dijeliš zadatke. Obrazloži svoje odluke svim osobama i grupama na kojih se to odnosi. Ohrabri druge.

 

 1. Skrbi za druge!

Koristi vrijeme sastanka za razgovor o potrebama braće. Obavijesti druge o novopridošlici u zajednici i o izgubljenim ovcama. Izvijesti o posljednjim posjetima, o hitnim telefonskim razgovorima i o osobama koje boluju. Povremeno pozovi ključne voditelje crkve na vaše sastanke poradi razmjene informacija i održavanja odgovornosti. Stalno starješinsko usmjerenje i ohrabrenje motivira vodstvo na očuvanje i unaprijeđenje službe. Misionari takođe trebaju provesti posebno vrijeme sa starješinama i s njima podijeliti svoje potrebe i potražiti usmjerenje.

 

 1. Učini molitvu pioritetom!

Biblijske starješine mole. Aktivno i stalno traži od zajednice za što se treba moliti. Koristi listu za molitve. Odredi jednog brata za organizaciju pri molitvi. Čim dvojica braće budu nazočni poćni moliti. Izbjegavaj dugačke, razvučene molitve; moli kratke molitve. Podijeli braću u grupe po dvoje, neka oni izlože svoje osobne potrebe i tada mole zajedno 10 minuta. Budi kreativan, probaj nove ideje i pazi na vrijeme.

 

 1. Usredotoči se na Božju riječ!

Starješine trebaju odrediti, razjasniti i stalno utvrđivati osnovna bitna crkvena, nepromjenjiva vjerovanja, doktrine, prioritete, smjer, duhovnu vrijednost, misiju i viziju. Na taj način starješine moraju odrediti, planirati i neprestano vrednovati svoju učiteljsku i propovjedničku službu. Oni isto trebaju odrediti sposobnosti i slagati se s onim što se naučava u zajednici, dati ton kako treba naučavati Sveto Pismo i doktrinu, te planirati lokalnu i globalnu evangelizaciju.

 

 1. Odredi učinkovitog organizatora!

Uloga organizatora je bitna pri sastancima starješina. On nije šef i jedini govornik sastanka, već on nadgleda tijek sastanka. To što jedan brat nastupa kao organizator, ne znači da ostali ne mogu aktivno sudjelovati ili voditi sastanke. Čak i različiti ljudi mogu organizirati različite dijelove sastanaka. Prije nego što se pređe na slijedeću točku debate, organizator mora jasno sažeti što je bilo odlučeno, što treba napraviti i tko to treba napraviti.

 

 1. Brižno planiraj i slijedi listu dnevnog reda!

Učinkoviti sastanci ovise o tome jesi li dovoljno vremena posvetio sastavljanju liste dnevnog reda, jesi li zatražio mišljenja drugih o listi, razmišljao o njoj, razvrstao njene točke po važnosti i izbacio nevažnosti. Pazi na sadržaj dnevnog reda, posebno na točke koje su važne za duhovno zdravlje zajednice. Nekoliko puta godišnje razgovaraj koje nove točke treba dodati dnevnom redu. Razmisli treba li napraviti posebni dnevni red za vođenje većih debata, posebno složenih, teških doktrinalnih pitanja. Dakle, kada se voditelji službi savjetuju kod starješina, dobro bi im bilo pripomoći pri sastavljanju dnevnog reda za debatu.

 

 1. Sažmi postignuća i zadatke!

Na kraju svakog sastanka, sažmi što je bilo odlučeno i postignuto. Ponovi sve zadatke i tko je osobno zadužen za njih. Na tri pitanja treba odgovoriti: ▪ Što treba napraviti? ▪ Tko će to napraviti? ▪ Kada će biti napravljeno?

 

 1. Pomno vodi bilješke!

Čitati protokole pruža nam stalan, formalni način provjere zadataka i zadržava nas odgovornima. Protokoli sadržavaju nadnevak sastanka, imena nazočnih, ključne točke debate, odluke, potrebe, i imena odgovornih za izvršavanje svakog zadatka. Uz to treba voditi zapisnik svih važnijih odluka kroz nekoliko godina. Takav zapisnik bi trebao biti na svakom sastanku pri ruci.

 

 1. Raspodijeli, raspodijeli, raspodijeli!

Pazi da se ne izgubiš u nevažnim stvarima i zanemariš odgovornosti koje Novi Zavjet pripisuje starješinama. Raspodijeli zadatke na što veći broj osoba. Rad u lokalnoj crkvi – zajednici treba biti raspodjeljen na sve članove. Rad starješina je učenje, organiziranje i opremanje ljudi za rad u službi.

 

 1. Vježbaj samo-ocjenjivanje!

Dobri sastanci mogu biti bolji, a dobri vođe mogu postati bolji. Stvori okruženje u kojem će samo-ocjenjivanje biti prihvaćen, očekivan i normalan dio rada.

 

Odgovori